பகத்சிங்

பகத்சிங் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க இந்திய விடுதலைப் போராட்ட வீரர் மற்றும் புரட்சியாளர் ஆவார். உண்மையான வீரனாக வாழ்ந்து, நாட்டிற்காகப் போராடி மடிந்து போனதால், இவர் ‘சாஹீது (மாவீரன்) பகத்சிங்’ என அழைக்கப்பட்டார். ஆங்கில ஆட்சியை வெளியேற்றி, இந்தியாவை சுதந்திர நாடாக்க ஆயுதமேந்தி போராடிய புரட்சி அமைப்பான “இந்துஸ்தான் சோசலிசக் குடியரசு” அமைப்பின் தலைவர்களுள் ஒருவர் ஆவார். கடுமையான போராளி, தீவிர எதிர்ப்பாளர், உண்மையான ஜனநாயகவாதி என ஆங்கில ஆட்சிக்கு சிம்மசொப்பனமாக விளங்கிய மாவீரன் பகத்சிங்கின் வாழ்க்கை வரலாறு மற்றும் சாதனைகளை விரிவாகக் காண்போம். பிறப்பு: செப்டம்பர் 27, 1907 இடம்: பங்கா (லயால்பூர் மாவட்டம்), பஞ்சாப், இந்தியா பணி: இந்திய விடுதலைப் போராட்ட வீரர் இறப்பு: மார்ச் 23, 1931 நாட்டுரிமை: இந்தியன் பிறப்பு ‘சாஹீது பகத்சிங்’ என அழைக்கப்படும் ‘பகத்சிங்’ அவர்கள், 1907  ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 27  ஆம் நாள், இந்தியாவின் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் லயால்பூர் மாவட்டத்திலுள்ள “பங்கா” என்ற கிராமத்தில், சர்தார் கிசன் சிங் என்பவருக்கும், வித்தியாவதிக்கும் இரண்டாவது மகனாக ஒரு சீக்கிய குடும்பத்தில் பிறந்தார். ஆரம்ப வாழ்க்கை பகத்சிங்கின் குடும்பம் ஒரு விடுதலைப் போராட்ட வீரர்களைக் கொண்ட குடும்பம் என்பதால், இளம் வயதிலேயே நாட்டுப்பற்று மிக்கவராக விளங்கினார். லாகூரில் உள்ள டி.ஏ.வி பள்ளியில் கல்வியைத் தொடங்கிய…
Continue Reading

Mobile Application Development

Building your first mobile app can be a challenging experience. To get you started I’ve compiled this introductory guide.Did you wake up this morning with a creative idea for the perfect mobile app? One that nobody else has thought of before, and that you are certain will be very popular? The only problem is, you don’t know how to even begin designing and building an app! Never fear — read this brief guide on the key steps to bring your mobile app idea from your imagination to smartphone screens everywhere. Step 1: Define Your Goal Having a great idea is the starting point into every new project. Before you go straight into detailing though, you must clearly define the purpose and mission of your mobile app. What is it going to do? What is its core…
Continue Reading

torrent is safe to use

torrent is safe With the influx of new p2p movie streaming apps like Popcorn Time, and a system for copyright infringement notices about to begin in the UK, I thought it might an apt time to remind you of some basic torrenting safety guidelines. I’m not going to be preachy and pretend I don’t know what you use torrents for, but I am going to ask that you stay safe regardless – both legally, and from a computing perspective. No one wants to end up in prison or handed a hefty fine. Not sure what torrents are? Read guide to torrents. Please don’t ask me in the comments what the best torrent sites are or beg for private tracker invites. I don’t condone piracy of any kind, and you’ll waste my time banning you.
Continue Reading

DIY Electronics – LED display digital Voltmeter

front sideCopyright of this circuit belongs to smart kit electronics. In this page we will use this circuit to discuss for improvements and we will introduce some changes based on original schematic. General Description This is an easy to build, but nevertheless very accurate and useful digital voltmeter. It has been designed as a panel meter and can be used in DC power supplies or anywhere else it is necessary to have an accurate indication of the voltage present. The circuit employs the ADC (Analogue to Digital Converter) I.C. CL7107 made by INTERSIL. This IC incorporates in a 40 pin case all the circuitry necessary to convert an analogue signal to digital and can drive a series of four seven segment LED displays directly. The circuits built into the IC are an analogue to digital converter,…
Continue Reading
Close Menu